Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Víno, ženy, muži a zpěv. Pojďme si konečně odpočinout od vzduchem chlazených.
Uživatelský avatar
REDH0T
hlavwa motorovwa
Příspěvky: 2792
Registrován: 03 lis 2005
Bydliště: brno t1

Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od REDH0T »

Vzhledem k opakujícím se dotazům ve věci nterpretace některých pojmů, objevujících se opakovaně na těchto stránkách, jsme pro vás společně s Yahoďákem připravili tento užitečný slovník. Věříme, že nováčkům pomůže v orientaci na české, vzduchem chlazené scéně, a ti zkušenější z čtenářů ho doplní svými vlastními pojmy. Slovník je živým prostorem kvetoucí technické češtiny, jeho redakční práva si vyhrazujeme sami, protože jsme ho sem dali.


A

Admin - muž, převlékající se po večerech do úlisné kočičí kůže, přes den spravující tohle fórum.

Alchymista - prodejce, který se snaží šrot přetavit ve zlato.

B

Ban - internetovo - autoritativní nástroj provozovatele fóra, sloužící zejména k zastrašování xenofobních, severomoravských uživatelů fóra

Barkas - poloužitkové vozidlo západoněmecké koncepce, navazující na nejlepší tradice východoněmecké výroby, sloužící pro přepravu osob a materiálu. Vizuální podobnost vozidel umožňuje zaměňování západoněmecké i východoněmecké verze. Zatímco východoněmecký Barkas (označení B1000) je veřejností označen jako historicky bezcenný, Barkas západoněmecký, známý pod označením Typ2, je veřejností uznáván a jeho tržní cena je značná. V českých zemích byly v minulosti odhaleny ojedinělé pokusy převést vlastnictví k východoněmeckému typu pod identitou vozidla západoněmeckého (hledej viz sub. Kavka).


C


D

Drandit – psychicky a mnohdy i fyzicky náročný způsob meziosadového přibližování historickým vozidlem, přímo úměrný vynaložené odborné péči.


E


F

Flat4 (jinak též "flat") - obskurní stránka na internetu vytvořená za za účelem ovládnutí širokých mas a následné manipulace s nimi. Motivace některých návštěvníků je zamlžená. Hlavou flatu je samozvaný diktátor (viz sub. Admin), jemuž pochlebuje,a jehož příkazy slepě plní, nepočetná skupina pohůnků - moderátorů. Toto uskupení brání svobodě slova, potlačuje svobody jednotlivců a je placeno z bohatých příjmů z reklamy a též obchodu s bílým masem.

G


H

Hledej! - a) Povel pro služebního psa
b) Zoufalý pokus moderátora naznačit uživateli (jedno zda-li nováčkoví nebo zkušenému, který právě založil nový topik, v rámci něhož se poptává po informaci na fóru detailně diskutované), že má použít funkci hledat a zkusit do pole pro vyhledávání (uvedeného shora vedle banneru štědrého sponzora fóra) zadat spisovný název dané součásti nebo problému, nikoliv však ta lidová označení a rčení, jimiž se nový topik hemží.


Hlen – soubor nánosů organického i neorganického materiálu, zpravidla nečistot, který se v důsledku dlouhodobého nešetrného užívání a zanedbávání péče usazuje na vnitřních i vnějších částech dopravního prostředku. Zejména v kombinaci s Patinkou (viz. sub. Patinka) úměrně s časem zvyšuje hodnotu předmětu.

Hopla - zpravidla marný pokus inzerenta reinkarnovat zájem veřejnosti o opakovaně nabízenou věc. Nezájem je dán obvykle její bezcenností nebo vysokou cenou (srovnej sub. Mrdka a Voblož).

I


J

Jen tak dál - univerzální výraz, kterým autor vyjadřuje svoji podporu projektu a konání jednotlivce, bez ohledu na smysluplnost vložených prostředků a času. Toto provolání je leckdy provázeno vykřičníkem nebo jásavým smajlíkem, který jeho účinnost zdvoj- až ztrojnásobí.

K

Kajak - dvoustopé motorové vozidlo, vyrobené částečně z umělých pryskyřic, na bázi buggy. Vozidlo lze s ohledem na jeho konstrukci užívat pouze za slunného počasí, v měsících červen - září.

Kámoš – osoba připravená s námi uzavřít jakýkoliv obchodní vztah, za podmínek námi stanovených.

Kavka – zájemce o koupi dopravního prostředku, bez potřebných informací (srovnej s termíny sub. Mrdka, Voblož)

Kouzelnej dědeček - příbuzný v řadě přímé, resp. osoba známá pouze Yahoďákovi, disponující širokým rozsahem vědomostí a součástek, které nezištně, prostřednictvím Yahoďáka, poskytuje potřebným. V odborné literatuřře je veden spor, zda se tato osoba přímo podílela na vytváření dílenských manuálů, coby zaměstnanec logistického skladu koncernu VW, popřípadě, zda-li ji není yahoďák sám.

Krabice – historicky i esteticky méněcenné vozidlo pro 9 osob, vyrobené po roce 1980.

L

Liška – pokračující stadium patinky (srovnej sub. Patinka). Působení fyzikálních, chemických a biologických vlivů má za následek, že nedostatky vozidla již nelze prohlašovat za jeho pozitivum.

Lečo 1. pokrm z rajčat cibule a paprikových lusků. 2. mírně pejorativní označení osoby, která je z pohledu autora označení v daném kontextu nevýznamná.

Leštěnka - historické vozidlo vysokého třpytu, u něhož doba strávená leštěním karoserie zpravidla neodůvodnitelně přesahuje dobu potřebnou k údržbě jeho mechanických částí. Majitel takového vozidla obvykle preferuje jeho vizuální prezentaci, automobil není často určen k přemisťování zvěře a malých dětí.


M

Megašiška - a) vysoká částka kupní ceny pohybující se v řádu několikanásobku průměrného ročního příjmu obyvatelstva, odpovídající hodnotě ojedinělého předmětu prodeje.
b) vysoká částka kupní ceny, pohybující se v rovině několikanásobku hodnoty předmětu prodeje (srovnej viz sub. Voblož, Kámoš).

Modelka – dopravní prostředek vyrobený v odborníky ceněném období produkce. Jako synonymum se pojem modelka používá i pro označení dlouhodobě nabízeného vozidla.

Modří - množina uživatelů tohoto fóra, která si pěstuje nadstandardní vzájemné vztahy, utužené v dávných dobách na počátku fóra v četných alkoholických dýcháncích. Modří rozhodně nikomu neškodí, místy mohou být i nápomocni, protože se odedávna traduje, že Modří vědí (viz. sub. Modří vědí)

Modří vědí - okřídlené rčení skupiny modrých (viz sub. Modří), kterým se dá univerzálně odpovědět na jakoukoliv otázku, lhostejno znáte-li odpověď nebo nikoliv.

Mrdka – dopravní prostředek, resp. souhrn jednotlivých částí, dříve tvořících dopravní prostředek, k jehož zprovoznění je potřeba minimálně velké dávky odvahy. K uvedení vozidla do přijatelného stavu obvykle nestačí tzv. pošolíchání – hledej sub. Pošolíchat, ale je třeba podstoupit finančně, časově i odborně náročný proces renovace vozidla, nedostupný naprosté většině populace

N

Nikdo nic? - citoslovce údivu, zklamání, až zhnusení, kterým uživatel reaguje na skutečnost, že nejpozději do třiceti minut až druhého dne nikdo neodpovídá nic na jeho:

a) dotaz, který je zodpovězen maximálně o stránku zpět, byl-li položen v založeném topiku, nebo je opakovaně na fóru řešen, stačí jen hledat (viz. sub Hledej!)
b) dotaz na který zná odpověď jen tazatel, nebo na něj odpověď zkrátka neexistuje a ani Modří nevědí (viz. sub Modří vědí)
c) nabídku v inzerci, kdy nabízený předmět je běžně dostupný, zde navíc ve stavu zanedbaném (viz. sub Mrdka), ale požadované plnění je ve vyšší cenové hladině (viz. sub. Voblož)
d) poptávku v inzerci, kdy poptávaný předmět je raritní, málo dostupný, poptávaný ve výjimečném stavu (viz. sub. NOS) a nadto ještě za cenu deklarovanou „zadarmo“, „za odvoz“, maximálně „cena rozumná“, kde může být přidán dojemný příběh o tom, že kupující je student, nezaměstnaný, nebo nezaměstnaný student.

NOSovka - z anglického New old stock - stará věc vypadající jako nová, resp. nová věc vypadající jako stará. Svatý grál mezi součástkami, vyhledávaný a uctívaný mnoha shromažďovateli součástek VW (srovnej sub. Sysel). Vybalením z přemrštěně drahé modré krabičky a mastného papíru ztrácí součástka 50% hodnoty, sekundárně slouží k sociální reprezentaci majitele.

O

Oblož – hledej sub. Voblož

Olé - kohorta zfanatizovaných příznivců nejzoufalejšího fotbalového klubu Gambrinus ligy.

P

Patinka – vrstva nacházející se, resp. chybějící na zpravidla vnější straně lokální části karoserie, kterou již nelze zachránit standardními renovačními postupy. Patinka obvykle bývá součástí příběhu o historii předmětu.

Pěkně jedeš! - 1.univerzální konstatování vývoje večírku ve vztahu k nejaktivnějšímu účastníkovi, 2. univerzální konstatování vývoje renovace vozidla ve vztahu k jeho majiteli

Plačka – budoucí kupující s jasnou představou o nejvhodnějším předmětu koupě, který však nedisponuje potřebnou výší finančních prostředků. Tyto skutečnosti považuje plačka za nutné sdělovat zejména v inzerátu na předmět koupě, jakož i kdekoliv jinde.

Pošolíchat – finančně, časově i odborně nenáročný způsob přípravy dopravního prostředku, nacházejícího se v jakémkoliv stavu, k transportu po vlastní ose.

Pravý nefalšovaný broukař - majitel vozidla vw, připravený v kteroukoliv denní i noční hodinu změřit výkon motoru svého vozidla na příslušném, řádně zkalibrovaném, zařízení.

Puzzle prodej - časově náročnější a ekonomicky výhodnější způsob převodu vlastnického práva k věci, prostřednictvím prodeje jeho jednotlivých částí. Výše ceny je stanovena zejména s ohledem na dostupnost části na běžném trhu. V některých případech může cena přesahovat i hodnotu celé věci.


R

Rodinný mazel – marketingově dojemně zpracovaný příběh předmětu prodeje, zapracovaný do textu inzerátu, zřídkakdy i pravdivý.


S

Sysel – osoba shromažďující zdánlivě nevýznamné součásti, nezřídka sázející na jejich vzrůstající časovou hodnotu a skutečnost, že jednou se to může hodit (srovnej s termínem sub. Voblož)

Socka – a) osoba nedisponující dostatečným množstvím finančních prostředků potřebných k akceptaci ceny předmětu běžné v čase a prostoru, a již vůbec ne cenu + voblož (viz sub. Voblož)
b) dopravní prostředek se standartní výbavou, prostý jakéhokoliv luxusu v době svého vzniku, primárně určený k transportu osob uvedených pod bodem a)

Sraz - prostorově i časově omezená část života vzduchem chlazených vozidel i jejich příznivců, realizovaná obvykle mimo domov, omezená i jinak.

T

Tempo – legendární brusná pasta, užívaná v kombinaci s mazivem od sedmdesátých let minulého století k transcendentálnímu oživování věcí.


U

Umrněný - technicky jednoduchý pracovní postup, pojatý autorem s velkou mírou smyslu pro detail a preciznost provedení, které v očích okolohledících povýší tento postup mezi 10 zázraků techniky. A přitom je to taková blbost.

V

Voblož – zisk zpravidla zprostředkovatele, při přeprodeji nabyté věci. V závislosti na vztazích a míře informovanosti jednotlivých účastníků smluvních vztahů se voblož pohybuje v rozmezí od jednoho do 100%.

Y

Yahoďák - Fiktivní bytost ke které se v době vědomostního vakua obrací většina VW nadšenců s prosbou o radu či pomoc. Druhým významem pojmu je legalizace velice raritních VW dílů (viz NOSovky, kouzelný dědeček) před zraky odborné veřejnosti. Nejužívanější slovní spojení: Mám to od Yahodáka, Yahoďák říkal, že.... Jedu k Yahoďákovi, díl XY přivezu.

Z


Základna - utajované, ale veřejně známé místo, kde se schází hrstka vyvolených příznivců vzduchem chlazených vw, aby zde prováděla rituální popravy vozidel, díky jejichž součástkám potom ze vrat Základny občas vyjíždí správně fungující VW.

Žehlička - vozidlo se sníženou světlou výškou podvozku, u něhož je vlivem úmyslných nebo i neúmyslných zásahů či vlivů do konstrukce podvozku omezena průchodnost terénem pouze na udržované letištní plochy.

Žumpa - dlouhodobý a s ohledem na již vložené prostředky nezastavitelný projekt renovace vozidla, u něhož finanční i odborná náročnost několikanásobně přesahuje finanční i odborné schopnosti renovátora. Je-li projekt úspěšně dokončen, náklady na renovaci přesahují hodnotu několika odbobných vozidel.
Naposledy upravil(a) REDH0T dne 13 led 2012, celkem upraveno 41 x.
German Classic but Motorhead isn´t Hawkwind

Uživatelský avatar
Lugen
kluk jeden tvrdohlavá
Příspěvky: 3375
Registrován: 04 úno 2005

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od Lugen »

[smilie=lol2.gif]
=o) Das ist der VW dreizehnnullzwei (o=

Uživatelský avatar
Peter
Příspěvky: 193
Registrován: 05 dub 2004
Bydliště: Žilina - SK

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od Peter »

"mradalat" ???
dik....
A home is not a house

Uživatelský avatar
sSATYRr
MODRA owner
Příspěvky: 3639
Registrován: 11 úno 2005
Bydliště: v rodinném prostředí

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od sSATYRr »

na to prasknul celej pracovni patek..?
Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß[/size]

Uživatelský avatar
martin_100
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 2205
Registrován: 01 srp 2007
Bydliště: Rybnice
Kontaktovat uživatele:

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od martin_100 »

Chybí mi tam zde mocne používané slovo "pošudlit" zpravdila spojené do sousloví "pošudlit a drandit" :wink:
Děkuji.
Jinak nemám výhrad slovníček je epesněpompézní. =D>

Uživatelský avatar
REDH0T
hlavwa motorovwa
Příspěvky: 2792
Registrován: 03 lis 2005
Bydliště: brno t1

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od REDH0T »

díky za oba - pochopili jste tu výzvu správně, slovník is not dead!
to sat - zrálo to výrazně déle, dnes se to sem pouze pověsilo
German Classic but Motorhead isn´t Hawkwind

Uživatelský avatar
Herbie
zlej moderátor
Příspěvky: 13401
Registrován: 18 led 2003
Bydliště: Praha

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od Herbie »

Hosi, tomu rikam smysluplná prace
je to boží :)


Primlouval bych se jeste za "nasadit" + "upalovat"
... a vůbec !

Uživatelský avatar
Suky
mořský stařec flat4.org
Příspěvky: 699
Registrován: 25 led 2008
Bydliště: Most

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od Suky »

já mam jinej názor na Modelku
jak říká Hydraulik,já jsem jen Béčko

Uživatelský avatar
Herbie
zlej moderátor
Příspěvky: 13401
Registrován: 18 led 2003
Bydliště: Praha

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od Herbie »

- Žumpa/ř/
- Leštěnka
- Voňafka
... a vůbec !

Uživatelský avatar
Petr914
strážce Porsche a krásných žen
Příspěvky: 5507
Registrován: 26 říj 2005
Bydliště: West

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od Petr914 »

...no třetím významem slova modelka by mohlo bejt..."vůz v dlouhodobé renovaci...který renovovat nelze"...alias "vůz velmi vhodný jako zahradní altán...popřípadě včelín"...

...leštit - zmastit libovolný vůz čimkoli...jen aby se lesknul...ideálního výsledku dosahujeme ne finálním efektem laku nebo kovu...ale co nejnižší cenou použitýho vomastku...

...kajak - dvoustopé vozidlo na bázi Buggy...

...nádherný/krásný - slovo použitý v případě...kdy přispěvatel minimálně 20 let dopředu ví nebo aspoň tuší...že si...většinou debilní vůz...honorovaný tímto termínem...nikdy nekoupí...nebo...je na voze nějaká debilní změna...poplatná trendu a a pětiletce...kdy se příspěvek vyskytne...

...poprosil bych všechny uživatele...aby...pokud maj nějakej nápad...přispěli do tohodle lingvistickýho skvostu...a porota vedená REDHOTem...po zralé úvaze hlášku buď přijme nebo nepřijme...bez nároku na honorář...
You can't win 'em all...

Uživatelský avatar
buca6
zasloužilý harcovník fóra flat4.org
Příspěvky: 426
Registrován: 25 kvě 2009
Bydliště: Ostrava

Re: Slovník vzduchem chlazený� neologizmů�

Příspěvek od buca6 »

Renčmiler :mrgreen:, Krysa, bastl, řezanka, barkas :twisted:, žehlička
Naposledy upravil(a) buca6 dne 08 říj 2010, celkem upraveno 1 x.
If you want to win employ the fin

Uživatelský avatar
hugo
mořský stařec flat4.org
Příspěvky: 781
Registrován: 30 zář 2006
Bydliště: Babiččino údolí
Kontaktovat uživatele:

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od hugo »

a co takhle výraz "BROUSÍM" ???

Uživatelský avatar
martin_100
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 2205
Registrován: 01 srp 2007
Bydliště: Rybnice
Kontaktovat uživatele:

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od martin_100 »

REDH0T píše:Hillary byl dobrej včelař. Jedna ze skvělých ikon starýho světa, kdy k chlapskýmu výkonu nestačí pouze zajít do outdoor shopu, zaplatit třiceti lidem megašišku, udělat si přestávku na cestě letadlem mezi kontinenty a večer o tom klábosit doma v trendy baru...

Čest jeho památce.
No vida další slovo zde často ventilovaný a nyní rovnou z huby autora slovníku tak šup popisek a zařadit pane. [-o<

Uživatelský avatar
REDH0T
hlavwa motorovwa
Příspěvky: 2792
Registrován: 03 lis 2005
Bydliště: brno t1

Re: Slovník vzduchem chlazený� neologizmů�

Příspěvek od REDH0T »

Edit

kajak
megašiška
žehlička
German Classic but Motorhead isn´t Hawkwind

Šíša
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 4049
Registrován: 28 srp 2006

Re: Slovník vzduchem chlazený� neologizmů�

Příspěvek od Šíša »

Kurvwa, nějak se podělalo kodování :? Mám to samej otazník a ještě včéra to bylo OK. Stejnej prohlížeč, stejnej noťas, stejnej internet :?

Uživatelský avatar
REDH0T
hlavwa motorovwa
Příspěvky: 2792
Registrován: 03 lis 2005
Bydliště: brno t1

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od REDH0T »

zkurvwil jsem to sám a znova spravil

edit
kouzelnej dědeček thx krizmen
puzzle prodej
German Classic but Motorhead isn´t Hawkwind

Uživatelský avatar
soe2
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 3440
Registrován: 16 kvě 2005
Bydliště: ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od soe2 »

Drandit má i další význam...tuto činnost může provádět slečna, holka či jiná žena speciálně k tomu vyrobeným přípravkem a nebo jen ručkou na jistém svém orgánu v na začátku dolní poloviny svéhotěla... :lol:
s chrobákom nikdy nezostárňeš.....
Ferda projel - Lotyšsko,Litvu,Polsko,Německo,Slovensko, Rakousko,Slovinsko a Chorvatsko
2vw Mekky (Grossglockner a Wolfsburg) splněny

Uživatelský avatar
REDH0T
hlavwa motorovwa
Příspěvky: 2792
Registrován: 03 lis 2005
Bydliště: brno t1

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od REDH0T »

edit BAN

p.s. soe, ten ban jsem vymyslel před tím, než jsi sem do rány přišel a asi mi to stejně nikdo neuvěří :twisted:
German Classic but Motorhead isn´t Hawkwind

Uživatelský avatar
REDH0T
hlavwa motorovwa
Příspěvky: 2792
Registrován: 03 lis 2005
Bydliště: brno t1

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od REDH0T »

edit :

Nosovka - thx kriz a 5š
Olé - thx flinta
Hopla
German Classic but Motorhead isn´t Hawkwind

lális
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 1455
Registrován: 24 srp 2009
Bydliště: Tábor zdraví venkov

Re: Slovník vzduchem chlazených neologizmů

Příspěvek od lális »

A co takhle:

Bouda,placka,řepa(řepit),preclík,půleňák,dědek atp.... :arrow:
Ideální majitel brouka,buggy,buse...a co dál??

Odpovědět