KdF - historie v obrazech

Pro majitele a příznivce klasických VW do roku výroby 1967. VW coby veterán, v původním, nebo dobově odpovídajícím stavu.
Odpovědět
Uživatelský avatar
yahoďák
atrakce fóra flat4.org
Příspěvky: 8753
Registrován: 03 zář 2003
Bydliště: východně od stověžaté

KdF - historie v obrazech

Příspěvek od yahoďák »

KdF - historie v obrazech

Vítejte v dlouho slibovaném topicu věnovaném historii vozů KdF, předchůdcích to našich vzduchem chlazených Volkswagenů.
Dlouho jsem váhal, zda se mám vůbec pustit do psaní této série, protože je to téma velmi obsáhlé, vzhledem k uplynulé době a válečným událostem se mnohdy zdroje rozcházejí….....a nikdo není neomylný, navíc se místy úmyslně uchýlím k dohadům nebo spekulacím, pokud se nabízejí…takže prosím o shovívavost.

Zde je plán dílů, tak jak je chci postupně napsat a zveřejnit:
1 ) Kraft durch Freude – úvod, trocha historie z předválečného Německa
2 ) Vznik a vývoj Lidového vozu - s pominutím notoricky známých faktů a naopak s důrazem na poněkud opomíjená fakta
3 ) KdF Wagen (KdF 60/VW38) – popis, jeho testování před uvedením do výroby a propagace
4 ) Počátky vojenského využití projektu KdF Wagen
5 ) Kdf 82
6 ) KdF 82E
7 ) Obojživelné verze KdF 128, KdF 166
8 ) Speciální verze KdF82
9 ) Speciální verze KdF ostatní
10 ) Konec 2. světové války = konec Kdf

Prohlášení vůči strážcům zákonů:
Autor si je vědom dějinných souvislostí. Uznává, že nacistické hnutí a ideologiie vedlo k zvěrstvům, genocidě národů a národností, ztrátám desítek milionů životů a nesmírným ekonomickým a ekologickým ztrátám. Následující články tudíž nejsou propagací, natož oslavou nacismu. Jejich účelem je vyzdvižení několika málo pozitivních událostí doby, a objektivní popis událostí okolo vzniku automobilů značky KdF / Volkswagen. Proto, pokud se na přiložených materiálech objeví nacisitické symboly a osobnosti, nejedná se o propagaci tohoto hnutí, ale o ilustrativní materiál dokreslující popis událostí.
Pokud jde o obrazové přílohy, pocházejí z volně dostupných zdrojů (internet), nebo z dobových materiálů ze soukronmých sbírek autora a jeho přátel. Skuteční morální držitelé autorských práv - původní autoři většiny fotografií - zřejmě zpravidla doplatili na válečný konflikt životem nebo jeho sníženou kvalitou a patří jim můj obdiv a dík za zdokumentování doby.
Obrázek

Uživatelský avatar
yahoďák
atrakce fóra flat4.org
Příspěvky: 8753
Registrován: 03 zář 2003
Bydliště: východně od stověžaté

1 ) Kraft durch Freude – úvod, trocha historie z předválečné

Příspěvek od yahoďák »

Díl 1.
Kraft durch Freude
, úvod.

Jak se v dalších dílech dozvíme, přejmenoval Adolf Hitler Volkswagen při projevu u přiléžitosti položení základního kamene továrny na jeho výrobu na KdF Wagen. Než si povíme něco o organizaci KdF je potřeba napřed trochu oprášit znalosti z dějepisu a připomenout si vývoj událostí v Německu.

Po prohrané první světové válce byla v Německu ustavena tzv. Výmarská republika. Vůči této uplatnili spojenci z vítězných mocností na základě tzv. Versailské dohody celou řadu restrikcí…..pochopitelně rapidní omezení stavu a kvality výzbroje armády,ale i značné ekonomické sankce – placení válečných reparací. To vše vedlo mezi Němci k obrovské frustraci, vše navíc ještě vyvrcholilo koncem dvacátých let celosvětovou hospodářskou krizí a hrozivou inflací. V takovýchto dobách zoufalí lidé rádi uvěří silným slibům a jednoduchým řešením a také v Německu měly úspěch krajní ideologie….jak komunismus, tak na druhém pólu nacismus. Adolf Hitler zformoval na základě DAP (Deusche Arbeiterpartei)svojí NSDAP (National Socialistische Deutsche Arbeiter Partei). Jeho základní postoje byly víceméně od začátku jasné: obnovit slávu a moc Německa, z jehož úpadku vinil zejména válečné reparace ze strany spojenců. Rovněž bylo jasné, kdo jsou jeho úhlavní nepřátelé: komunisti, sociální demokrati a Židé. Prosazoval myšlenku nadřazenosti německého národa a potřebu nového, většího životního prosotoru pro něj, samozřejmě na úkor „podřadných národů“.
Z dnešního pohledu je až absurdní, že se mohla NSDAP prosadit - zvláště po neúspěšném pokusu o puč – 9.11. 1923, tzv. Mnichovský pivní puč, který skončil fiaskem (ačkoliv 16 padlých příslušníků nebo sympatizantů NSDAP v budoucnu hrálo důležitou roli v propagandě NSDAP – roli mučedníků), strana byla formálně zakázána a její členská základna klesla až na pouhých 700 členů a Hitler uvězněn.
Jenže Hitler měl na své straně důležité spojence – jednotky SA – v podstatě soukromou armádu pro potřevby NSDAP vzniklou na základech Freikorps – což byly polovojenské autonomní jednotky složené z veteránů první světové války - tito muži byli po prožitém traumatu válečného konfliktu v podstatě neschopni se zařadit do normálního života (obzvlášť, když krize neumožnila zapojení do původních profesí), takže neuznávali žádnou autoritu krom svého velitele a stávající vládu považovali za zrádcovkou. Takže se snadno nechali využít pro potřeby NSDAP – její ochranu při předvolebních akcích, zastrašování a perzekuci politických nepřátel atd. Ještě důležitější pro Hitlera bylo, když získal podporu německých průmyslníků, kteří si dobře uvědomovali, že znovuvybudování velké armády a její vyzbrojení jim přinese profit, takže štědře finančně podporovali předvolební kampaň NSDAP.
Výsledkem bylo, že NSDAP získala koncem roku 1932 většinu v Reichstagu. Následovala historicky známá událost – únorový požár Říšského sněmu (zřejmě zinscenovaný NSDAP), z něhož Hitler obvinil komunisty a získal tím argument pro jejich perzekuci. Následně v březnových volbách získal většinu, byl jmenován kancléřem a nic nestálo v cestě uskutečnění jeho plánů – politickou opozici v klidu likvidoval vydáváním výnosů zakazující činnost dotyčných stran a pro jistotu její představitele ještě uvěznil.
V ten moment se samozřejmě začala rozjíždět průmyslová výroba, hlavně zbrojní průmysl. Kde se vzaly finance, jak se podařilo zvládnout inflaci z konce dvacátých let? To by bylo na samostatnou kapitolu, strůjcem tohoto hospodářského zázraku je Hjalmar Schacht, původně liberální demokrat, svobodný zednář, kosmopolita a velmi vzdělaný muž, který vycítil cestu k moci spoluprácí s nacisty – i díky jemu se dostali do kontaktu s německýcmi velkoprůmyslníky (a k jejich štědré podpoře předvoleních kampaní) a následně byla Schachtova osoba pro průmyslníky jistou zárukou solidnosti a stability nacistické vlády (a to i pro zahraničí, kde měl renomé vynikajícího ekonoma a představitele německé spolehlivosti). Schacht se stal důležitou postavou Třetí Říše – již od roku 1923 byl doživotním prezidentem Říšské banky , v roce 1933 ho Hitler do této funkce znovujmenoval a od roku 1934 byl Schacht jmenován navíc do funkce Říšského ministra hospodářství. Byl přesvědčen, že prostřednictvím nacistů bude moci vládnout, jenže nad nimi nakonec ztratil kontrolu.
Díky důslednému držení inflace pod kontrolou, umělému nadhodnocování marky a obratným fintám v úvěrování apod. se mu podařilo hospodářský propad změnit v přebytek a nejen, že v polovině třicátých let byla plná zaměstnanost, dokonce Německo mělo nedostatek pracovních sil – tak se podařilo nastartovat výrobu. Schachtův trik s MEFO směnkami umožnil vyzbrojit armádu a to dokonce v prvních letech zcela skrytě. Nicméně se Schacht postupně dostával do sporů s ostatními špičkami režimu (Robert Ley, Hermann Göring) – zejména proto, že se stavěl za dodržování zákonosti (třeba i v židovské otázce) a chtěl udržet hospodářství rentabilní – oproti tomu nacisté chtěli za každou cenu držet zejména zbrojní průmysl v maximálních otáčkách, bez ohledů na rentabilitu, nebo splácení úvěrů a chtěli mít klíčové oblasti průmyslu zcela pod státní kontrolou s určitou mírou potlačení rozhodování vlastníků. Další spory se týkaly Schachtova odporu ve věci nezávislosti výuky mladého dělnictva na nacionálně socialiastické ideologii. Vše vyvrcholilo Schachtovým odstoupením a dokonce vězněním v koncentračním táboře. Po válce byl S. jedním z obžalovaných v Norinberském procesu – zde byl obžalován, že dopomohl nacistům k vyzbrojení a rozpoutání druhé světové války, hájil se tím, že chtěl pouze umožnit vyzbrojení pro udržení obranyschopnosti Německa. Byl osvobozen a do své smrti v roce 1970 ještě udělal kariéru v soukromém sektoru jako bankéř a vydal řadu úspěšných knih.

Zpět do roku 1933: Hitler - tak jako každý diktátor si byl vědom, že je potřeba „ukonejšit“ prostý lid…....nejlépe stylem: "dej lidu chléb a hry".. ….pokud jde o chléb, je bez debaty, že nastartování průmyslu přineslo řadu pracovních příležitostí (do té doby bylo v Německu až 6.500.000 nezaměstnaných), dále vzniklo mnoho míst (jen v roce 1936 až 120.000) výstavbou dálnic – samozřejmě měl vůdce opět dalekosáhlé plány, původně zamýšlených 6.900 km bylo rozšířeno až na 14.000km, z toho se do konce války stihlo postavit na 3.800km.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Výstavba dálnic zapadá i do plánů na masovou motorizaci Německa. Ta probíhala již v tomto období bouřlivě, podle některých zdrojů činil nárůst od roku 1933 (755.156ks) více jak jeden milion vozů do roku 1938 (1.844.042ks) a i to bylo podle Hitlerových plánů málo, jak se dočtete v dalších dílech.

Bylo věnováno úsilí i zlepšení stavu zemědělství - ovšem o zemědělce šlo až v druhé řadě, prvořadým úkolem bylo zajištění nezávislosti Německa v oblasti potravin.

Nad dělnictvem bylo ovšem potřeba mít i kontrolu, takže 2.5. 1933 došlo k rozpuštění všech nezávislých odborových organizací a tyto byly nahrazeny DAF (Deutsche Arbeitsfront), pochopitelně pod kontrolou NSDAP. Vedoucím DAF se stal Dr. Robert Ley, jinak ještě také vůdce Bund der Auslanddeutsche. V našem seriálu se s ním ještě setkáme, tudíž neuškodí portrét:
Obrázek

Hitler chtěl vylepšit životní úroveň dělnictva - dnes již těžko říct, zda to bylo upřímné přesvědčení, nebo pocit povinnosti vůči voličům, nebo kalkul – spokojený dělník lépe pracuje a zbytečně nepřemýšlí. Faktem je, že životní úroveň dělnictva nebyla valná a Hitler plánoval zpřístupnit prostému lidu dosud nepoznané vymoženosti jako návštěvy divadel, kvalitní rekreaci, zahraniční dovolené, vlastnictví automobilu, nebo radiopřijímač do každé domácnosti.
Obrázek
Život dělnictva se měl zlepšit i díky programu Schönheit der Arbeit, který se zaměřoval na výrazné zlepšení pracovních podmínek dělníků - zavedením lepšího osvětlení, kvalitní ventilace a dostatečného pracovního prostoru spolu s kvalitními pracovními pomůckami - na tomto programu se podílel i v té době ještě nepříliš známý Albert Speer - budoucí architekt Třetí Říše a prominent režimu.

Do záměrů zkvalitnění života dělníků výtečně zapadal příklad hnutí Dopolavoro (Po práci), které obdivoval Dr. Ley při své návštěvě fašistické Itálie již v roce 1929.
27.10. 1933 proběhlo slavnostní Italsko-Německé setkání v Koblenzi a zde Dr. Ley oznámil založení německé obdoby zvané Nach der Arbeit.
Oficiálně byla organizace ustavena 17.11. 1933 a přejmenována na Kraft durch Freude (Radostí k síle).

Ideje a pompéznost hnutí (a také nacistického ideálu nordického nadčlověka) spolehlivě vystihuje třeba tato krásná soška:
Ehret die Arbeit
Obrázek

KdF skutečně znamenala v sociální oblasti neskutečný progres, podstatnou náplní její činosti byla de facto cestovní agentura – pořádání slavností, kulturních programů, výletů a zájezdů.
Obrázek
A jako všechno konání nacistů bylo velkolepé, pompézní, okázalé, ani zde se nejednalo o žádné troškaření.
Systém zahrnoval například deset objektů mořských lázní, šest lodí flotily KdF Schiffe a na dvacet hotelů.
Mezi hotely dominoval komplex Prora – markantní příklad velikášství Třetí Říše:
Mořské lázně Prora
ObrázekObrázek
Neskutečně obří hotelový komplex (délka 4,5km!) na břehu Baltského moře (Rujana), vybudován v letech 1936-1939, z větší části dokončen. Dochoval se do dnešních dní ( i když v větší části ve stavu dezolátním). Plánovaná kapacita byla celkem 20.000 lůžek v dvoulůžkových pokojích o výměře 5x2,5m

ObrázekObrázek

Zájemci o zájezdy si na ně mohli našetřit v programu „Reisesparen“, celkem do roku 1939 odbavila cestovní kancelář 43 miliónů zákazníků, z toho plných 690.000 jich podniklo některou z 673 cest na lodích KdF flotily (do Norska, Itálie, nebo na Madeiru).

Nyní něco více o flotile lodí KdF Schiff, používaných v letech 1934 -1939 k poznávacím zájezdům a okružním jízdám. Dobrý úmysl nacistů, zpřístupnit kvalitní zájezdy na moři pro masy, kalí fakt, že nově budované KdF lodě byly od začátku konstruovány se zřetelem na snadnou úpravu pro použití jako přepravní lodě pro mužstvo nebo lodě lazaretní. Samozřejmě režim použil lodě už v době před válkou i k jiným účelům, např. dne 25.5. 1939 k přepravě německých legionářů (Legie Condor) po skončení občanské války ve Španělsku z Viga zpět do Říše (Hamburg) - protože Německo účast na bojích ve Španělsku popíralo, bylo použití civilních lodí vhodnou zástěrkou.
Z této akce pochází tato fotografie, zřejmě jediná, kde je více lodí KdF flotte pohromadě:
Obrázek
Za války sloužily lodě jako lazaretní nebo pro přepravu pěchoty.
Ale to odbíháme a předbíháme, v půli třicátých let nabízely třeba tyto výlety:

Hamburg - Amerika
Obrázek

Nebo okružní cestu do Itálie lodí Stuttgart:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

A jako upomínku na podařenou plavbu bylo lze získat pamětní plakety::
Obrázek

Účastníci zájezdů a výletů si mohli vybírat z katalogů a byli samozřejmě vybaveni patřičnou mapou:
ObrázekObrázek

Takto organizovaná činnost v takovém rozsahu neměla do té doby ve světě obdoby a je předznamením dnešního rozmachu masové turistiky.

Pro pořádek následuje stručný popis jednotlivých lodí a jejich osudů:

Největší lodí byla Kdf Schiff Wilhelm Gustloff:
Obrázek
Osobní motorová loď, spuštěna na vodu 5.5. 1937. Výtlak 25.844 BRT, délka 208,5m, šířka 23,59m.
Obrázek
Interiér výletní lodi byl luxusní - měla bazén a další vymoženosti.:
Obrázek
Podnikla řadu výletů a okružních jízd po Atlantiku, Severním i Středozemním moři. V květnu 1939 spolu s ostatními loděmi KdF flotily v rámci výše zmíněné mise přepravila vojáky z Legie Condor ze Španělska do Německa, konkrétně W.G. celých 1.405 mužů.
22. 9. 1939 zařazena do služby v Kriegsmarine jako lazaretní lod - „Lazarettchifff D“.
První úspěšné nasazení prodělala při přepadení Polska, kdy sloužila poblíž Gdaňska (Danzig).
Poté sloužila pro transport „osadníků“ nově získaných – dobytých území v Sovětském Svazu – Pobaltí.
Od 5.6. 1940 se zúčastnila jako sanitní loď dobytí Norska, v rámci toho přepravila 24.6. 1940 563 raněných z Osla do Štětína. Na podzim 1940 se loď přesouvala na určenou pozici pro plánovanou invazi do Anglie. Tato se však nekonala, tudíž se W.G. vrátila zpět do Osla, aby odtud přepravila dalších 414 raněných do Schweinemünde (pol. Swinoujscie). Krátce nato byla loď vyňata ze služby lazaretní a zakotvena v Gotenhefenu (pol. Gdynia), kde sloužila jako ubytovací loď pro válečné námořnictvo.
V lednu 1945 dostala loď nový rozkaz, závažnější než předtím: pomoci při transportu mnoha uprchlíků z řad etnických Němců a vojáků před rychle postupující Rudou armádou. Stejně jako v mnoha jiných přístavech čekalo i v Danzigu tisíce uprchlíků na šanci uniknout do zatím relativně bezpečného Německa .Po spuštění můstků začal urputný boj o věškerá volná místa na lodi. Ta 30.1. 1945 zvedla kotvy a vyrazila směrem západ k relativně bezpečným německým přístavům. Běžná kapacita lodii – 6.050 osob včetně posádky byla značně překročena – díky chaotickému naloďování není přesný počet znám, ale vzhledem k přeplnění lodi byl odhadován až na 10.500 osob.
Ještě téhož v 21:08 zasáhla loď tři torpéda vypálená z ruské ponorky S13. Loď šla ke dnu, zachráněno bylo 1239 lidí….počet obětí okolo 9.000 činí z této události největší námořní katastrofu všech dob, dalece zastiňující i Titanik. Stejně jako příběh Titaniku, dočká se i osud W.G. zfilmování
Obrázek

Kdf Schiff Robert Ley

Obrázek
Výtlak 27.288 BRT, délka 203,8m, šířka 24m.
Než si popíšeme její osudy, povězme si něco o technice – svého času to byla největší deisel-elektrická lod na světě.Viz pohled do hlavní strojovny, kde tři šestiválcové diesel motory MAN (každý o výkonu 2.000PS) poháněly tři generátory:
Obrázek
Pomocná strojovna na zádi:
Obrázek
Část velitelského můstku:
Obrázek
Pracoviště hlavního strojníka, odkud se řídil chod lodi:
Obrázek
A loď v celém svém majestátu, který ještě vynikne vedle remorkéru:
Obrázek
Osobní motorová loď, slavnostně spuštěna na moře 29.3.1938 jako sesterská lod W.G..
Obrázek
25.4. 1939 byla přestavěna na lazaretní loď a zařazena do služby jako „Lazarettchifff B“.
Stejně jako W.G. se podílela na dobytí Polska, 22. 11. 1939 zakotvila v Neustadt/Holstein, kde sloužila jako obytná loď pro potřeby vojska.
Od červena do srpna 1944 přepravoval raněné, poté se také podílela na evakuaci uprchlíků z výchdního Pruska.
9. 3. 1945 kotvila v přístavu Hamburg a zde se stala snadnou kořistí pro bombardéry Royal Air Force. Záhy byla od přídi po záď v plamenech. Ohořelý, ale plavby schopný vrak zůstal stát ještě dva roky po válce ve zdejších docích, pak byl odtažen do Británie a sešrotován.

Kdf Schiff Stuttgart

Výtlak 13.387 BRT, délka 167,8m, šířka 24m.
Původně osobní parník společnosti Norddeutscher Lloyd z Brém, v provozu od 29. 3. 1923, sloužil na pravidelné lince do New Yorku, od roku 1930 na linkách směrem Dálný Východ.
V KdF flotile nasazen od roku 1938. Od 23. 8. 1939 zařazen do služby jako „Lazarettchifff C“. 9. 10. 1943 byl potopen v přístavu Gotenhafen (Gdynia) po spojeneckém náletu. Většina zraněných na palubě přišla o život.

Kdf Schiff Monte Olivia

Výtlak 13.750 BRT, délka 159,7m, šířka 20,5m.
Původně osobní motorová loď spol. Hamburg-Süd-Reederei, spuštěna 28. 10. 1924.
V KdF flotile sloužila následně jako výletní loď. Po vypuknutí války prolomila britskou blokádu a dokázala se vrátit z Jižní Ameriky. Následěn byla uložena v přístavu Gotenhafen (Gdynia), později v Hamburgu. 15. 1.1945 postavena do služby jako lazaretní loď, jenže již 3.4. 1945 ještě před svým prvním bojovým nasazením byla potopena po útoku US-Airforce.

Kdf Schiff Der Deutsche

Výtlak 11.453 BRT
Osobní parník, od roku 1942 do 3.5. 1945 sloužil pro přepravu raněných. Tohoto dne byl potopen. Později byl vyzvednut, opraven a pod novým názvem Asia byl znovu zařazen do služby – ale v Rudé armádě.

Kdf Schiff Oceana
Obrázek
Výtlak 8.791 BRT, délka 134m, šířka 17,1m.
Obrázek
Původně ve vlastnictví Norddeutscher Lloyd z Brém, postavena v roce 1912 a pokřtěna jako Sierra Salvada. Po vypuknutí 1. světové války byla internována a převzata v Brazílii, odkud jí v roce 1927 vykoupila zpět firma Hapag a od roku 1928 jí provozovala pod názvem Oceana jako výletní loď s kapacitou 284 pasažérů. Od roku 1935 loď pronajímala organizaci KdF, která jí v roce 1938 odkoupila. Po roce 1945 byla předána do Anglie, kde plula pod názvem „Empire Tarne“ a později do ruska („Sibir“). V roce 1963 byla sešrotována.

No, pojďme zpátky na pevninu. Jak již bylo naznačeno výše, Hitler byl velkým příznivcem automobilismu a motorizace Německa a tudíž mu nemohlo uniknout snažení Dr. Porscheho o vývoj a výrobu lidového, dostupného vozu. Tím by se Vůdce svému národu velmi zavděčil a tak začala jejich spolupráce……ale o tom až příště.....
Naposledy upravil(a) yahoďák dne 08 bře 2007, celkem upraveno 4 x.
Obrázek

Uživatelský avatar
Pětišroub
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 19295
Registrován: 02 led 2003

Příspěvek od Pětišroub »

..a celej flat s hubou otevřenou nábožně očekává co se bude dít dál..
"Mně se nesmí nikdo divit." (Pětišroub, 2016)

Uživatelský avatar
Herbie
zlej moderátor
Příspěvky: 12986
Registrován: 18 led 2003
Bydliště: Praha

Příspěvek od Herbie »

to sem zvedavej co na to 37
pac tentokrat se to nevejde na obrazovku ani me :)
a teda posouvat kazdej radek dost nahovno

tak sem si dovolil do toho sahnout
mistr Yahodak promine
... a vůbec !

Uživatelský avatar
SO 545
vw pozitiv
Příspěvky: 4488
Registrován: 27 říj 2004
Bydliště: vych.slovensko-Sobrance
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od SO 545 »

krása
SYSTEM CONTROL
http://www.vwolkers.com" onclick="window.open(this.href);return false; Mrtvy muž

Uživatelský avatar
Petr914
strážce Porsche a krásných žen
Příspěvky: 5507
Registrován: 26 říj 2005
Bydliště: West

Příspěvek od Petr914 »

=D> Herr Gott Donner Wetter...to je komplexně pojatá zálažitost okolo KdF =D>

...vzhledem k tomu,že mě tahle tematika vždycky strašně zajímala,páč sem chtěl přijít na kloub tomu,jak to vlastně všechno mohlo vzniknout,tak si tady taky trošku plknu...

Obrázek

Demonstrace proti Versailleské smlouvě míjí hotel Adlon,v němž přebývali členové spojenecké komise ustanovené k dohledu nad uplatňováním smlouvy(květen 1919).

...dlužno říci,že represe proti Německu za První světovou válku nebyly tak extrémní,jak se snažili přesvědčit národ odpůrci Výmarské republiky...ale němci na "dýku vraženou spojenci do zad" slyšeli velmi dobře...

Obrázek

Freikorps...příslušníci Ehrhardtovy brigády míří do akce na podporu Wolfganga Kappa v Berlíně.Na korbě vozu vidíme ranou verzi svastiky

...Freikorps byly,jak Yahoďák naprosto přesně napsal,jednotky veteránů z první světový války,kteří se nedokázali,ani se nechtěli zařadit do normálního života...zkrátka a dobře to byli žoldáci,kteří nedokázali žít jinak,než ve smršti kulek a nožů...

Obrázek

Hitler ve společnosti německého prezidenta Paula von Hindenburga.Německá vládní elita doufala,že se jí podaří udržet Hitlera pod kontrolou a využít jej k rozdrcení revolučních sil.

...což se jim ale dost brutálně vymstilo,protože vůbec netušili,že Hitler zdaleka neni ta nicka,za kterou ho považujou...a Hitler na to šel od lesa...a zcela změnil zákony,který z něj udělaly člověka,kterej moh změnit cokoli,co ho napadlo...

Obrázek

Nacistické shromáždění v Norimberku v roce 1934.

...no comment...snad jen,že architekturou celé akce se nezabýval nikdo jiný než Yahoďákem vejš popsanej Albert Speer...

Obrázek

Plakát na téma průmyslu ve třetí říši vyjadřoval sílu a nezadržitelný pohyb vpřed.

Obrázek

Prezident Říšské banky dr.Hjalmar Schacht(v první řadě druhý zprava)na schůzi NSDAP.Po skončení druhé světové války se Schacht stal poradcem plukovníka Nassera v Egyptě.

...tady bych snad jen doplnil,že Schachtův problém nastal v době,kdy Hitler pověřil vyzbrojováním Hermanna Göringa.Schacht totiž nebyl narozdíl od Göringa totální pitomec a chápal,že tenhle způsob financování skončí obrovským průserem...dá se říct,že kdyby v roce 1939 nešlo Německo do války,tak by se ekonomicky totálně položilo...

Obrázek

Nacisté ve třicátých letech vystavěli novou dopravní síť.Rudolf Hess otevírá za přítomnosti kamer nový úsek plavebního kanálu

...tohle už má všechno souvislost s programem Kraft durch Freude...aneb Kdf není jen auto...auto je jedním z jeho plodů...

Obrázek

Robert Ley,národně socialistický vůdce Německé pracovní fronty.V říjnu 1945 spáchal sebevraždu.

...k Leyovi snad jen tolik,že to byl vyhlášený "říšský opilec"...

Obrázek

Hitler při inspekci nejnovějších německých automobilových technologií.Ochota nacistů rozdrtit odborové dělnické hnutí jim získala oblibu u německých průmyslníků.

...všimněte si detailů vystavenýho exponátu...

Obrázek

Nové silnice byly vybudovány i v horských oblastech.Výstava Autobahns pomohla snížit vysokou nezaměstnanost z počátku třicátých let...


...ano to sou ty neuvěřitelně nádherný Passy...

...na závěr bych chtěl důrazně upozornit,že můj zájem o věc je spojen zejména s vlastní existencí průseru,kterýmu se říká Třetí říše a tím se podepisuju pod dovětek z prvního příspěvku autora tohoto topicu...rozhodně se nejedná o jakoukoli propagaci nacismu/fašismu...jde jen o osvětlení tématu KdF v širší formě...

Materiály a některé citace byly převzaty z knihy "Inside Hitler's Germany" autorů Mathew Hughes & Chris Mann 2002
You can't win 'em all...

Uživatelský avatar
yahoďák
atrakce fóra flat4.org
Příspěvky: 8753
Registrován: 03 zář 2003
Bydliště: východně od stověžaté

Příspěvek od yahoďák »

díky.
to Herbie: co tam vadilo? Ty dva obrázky Reichsautobahn vedle sebe? Zvláštní, mě to problémy nečinilo...dobře pro příště budou obrázky pod sebou, ale prosím, nekrmit, nesahat, neupravovat, stačí říct, upravím to sám...do rána by to počkalo...jde mi jen o ten pocit, že je komplet v mojí režii
to Petr914: kdyby každej všude plkal takhle kvalitně, to by byla krása.....díky za doplnění, ačkoliv musím říct, že svůj text jsem v mnoha směrech úmyslně výrazně krátil, tohle bouřlivé období historie popisují celkem tučné knihy a zacházet tady do detailů nemá moc smysl, špatně by se to četlo. Spíš je to námět pro ty,. které to oslovilo, aby šli do knihkupectví nebo knihovny a....

Nicméně některé segmenty by si zaloužily vlastní topic...třeba zmíněný Speer a jeho dílo.

Takže poslední příspěvek na téma "politika" - vzor dobové plakety udělené organizací Schönheit der Arbeit pracovišti splňujícímu kritéria:
Obrázek
Svastika v ozubeném kole je logo DAF a právě z něj bylo odvozeno logo KdF.

A teď pšššt, nerušit, píšu.....příště to už bude více o autech, vydržte....měsíc.....
Obrázek

Uživatelský avatar
hydraulik
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 2084
Registrován: 30 kvě 2005
Bydliště: Třinec

Příspěvek od hydraulik »

:prayer: :prayer: :prayer: . . . . . tady není co dodat.

Uživatelský avatar
sSATYRr
MODRA owner
Příspěvky: 3639
Registrován: 11 úno 2005
Bydliště: v rodinném prostředí

Příspěvek od sSATYRr »

uzasny, yahodaku. Diky moc. :shock:
Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß[/size]

Uživatelský avatar
hydraulik
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 2084
Registrován: 30 kvě 2005
Bydliště: Třinec

Příspěvek od hydraulik »

yahoďák píše:
A teď pšššt, nerušit, píšu.....příště to už bude více o autech, vydržte....měsíc.....
Máme nějak dlouhý ten měsíc..... :)
Postoupil jsem do vyššího levelu....

Uživatelský avatar
yahoďák
atrakce fóra flat4.org
Příspěvky: 8753
Registrován: 03 zář 2003
Bydliště: východně od stověžaté

Příspěvek od yahoďák »

hydraulik píše:
yahoďák píše:
A teď pšššt, nerušit, píšu.....příště to už bude více o autech, vydržte....měsíc.....
Máme nějak dlouhý ten měsíc..... :)
Co Ti na to mám říct?... třeba : " bo nemam čas ...." ? :lol:
Něco už se válí v šuplíku, ale musím si toho ještě dost pročíst a ověřit, než to vypustím...
Obrázek

Uživatelský avatar
hydraulik
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 2084
Registrován: 30 kvě 2005
Bydliště: Třinec

Příspěvek od hydraulik »

Ale ne v pohodě... jen sem se tak chtěl optat.

Myslim že je nas tady víc kdo se těší na pokračování tohodle.... " Příběhu "
Postoupil jsem do vyššího levelu....

Uživatelský avatar
SO 545
vw pozitiv
Příspěvky: 4488
Registrován: 27 říj 2004
Bydliště: vych.slovensko-Sobrance
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od SO 545 »

Yahoďák by mohol prednášať dejiny ríšskej technokracie :wink:

ale vážne jeho príspevky sú absolut fajnšmekrovské.
Asi viem prečo príprava príprava a zase príprava.
SYSTEM CONTROL
http://www.vwolkers.com" onclick="window.open(this.href);return false; Mrtvy muž

Uživatelský avatar
sSATYRr
MODRA owner
Příspěvky: 3639
Registrován: 11 úno 2005
Bydliště: v rodinném prostředí

Příspěvek od sSATYRr »

sup sup nahoru...zoufale hladove silenstvi po prispevcich nebyvale kvality, jez otevreli tento topic. Davy zizni, Yaho(o), dej nam many!
Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß[/size]

Uživatelský avatar
yahoďák
atrakce fóra flat4.org
Příspěvky: 8753
Registrován: 03 zář 2003
Bydliště: východně od stověžaté

Příspěvek od yahoďák »

snad bude hlad ukojen tak kvalitně jako hlad cestujících na KdF schiffe:
Obrázek

Vydrž, šuplík už něco skrývá, ale jednak mám ještě nějaké nejasnosti a musím nastudovat a druhak poslední dobou řeším něco, na co many (čti money) potřebuju a tudíž není čas na zábavu, nebo ho není tolik co dřív...
Obrázek

Uživatelský avatar
OB
Dr. Přípraveček
Příspěvky: 2608
Registrován: 14 kvě 2004
Bydliště: skoro Praha

Re: KdF - historie v obrazech

Příspěvek od OB »

Dlouho se tu nic nedělo, takže oživíme toto téma fotkami originální Sparkarte, kterou vlastnil předseda NSDAP v České lípě. Ve Sparkartě není vlepen ani jeden kolek, ale přesto Herr Rudolf Dittrich věděl, že bude v roce 1940 vlastnit uzavřený vůz, který bude mít šedomodrou barvu a že cena je skutečně 990 RM a pojištění bude dělat 200 RM.
Jestli vůz obdržel než byl odsunut zpět do Říše není známo. Je pěkné, že se tato karta dochovala do dnešních dnů.

Titulní strana.
P1010459.JPG
P1010459.JPG (29.02 KiB) Zobrazeno 10292 x
Zadní strana.
P1010460.JPG
P1010460.JPG (23.8 KiB) Zobrazeno 10292 x
Vnitřní dvoustrana.
P1010461.JPG
P1010461.JPG (21.49 KiB) Zobrazeno 10292 x
A nakonec - průvodní dopis.
P1010458.JPG
P1010458.JPG (19.61 KiB) Zobrazeno 10292 x
Co přijde dál???

Uživatelský avatar
Sam
vintage patolog
Příspěvky: 12605
Registrován: 24 říj 2003
Bydliště: nowhere
Kontaktovat uživatele:

Re: KdF - historie v obrazech

Příspěvek od Sam »

Rok se s rokem sešel a fórum se pomalu stáčí směrem k pitvání historie. Vykopneme tedy toto zajímavé téma ze spodních příček opět na nějaký čás na výsluní top10.
May/1955 Ovali (typ 1/13)
Aug/1950 Brezel (typ 11c)
Jan/1950 Brezel (typ 11a)
Jul/1948 Brezel (typ 11)
Jul/1965 P912

Uživatelský avatar
Vendelin
mořský stařec flat4.org
Příspěvky: 960
Registrován: 08 led 2010
Bydliště: Brno

Re: KdF - historie v obrazech

Příspěvek od Vendelin »

Co to bylo včera za auto ve filmu Lidice? Mělo to tvary KDF, ale jiná světla. Bohužel obrázek nemám.
Jirka

Uživatelský avatar
yahoďák
atrakce fóra flat4.org
Příspěvky: 8753
Registrován: 03 zář 2003
Bydliště: východně od stověžaté

Re: KdF - historie v obrazech

Příspěvek od yahoďák »

byl to Adler 2,5l také zvaný Autobahnadler
Obrázek
s Kdfwagenem to krom doby vzniku má společné víc věcí: karoserie pro limuzíny vyráběla f. Ambi-Budd, karoserie kabrioletů Karmann...
Obrázek

Odpovědět